Selamat Datang

Sistem Maklumat Gunatanah Perancangan Bersepadu (I-Plan)

Sistem Maklumat Gunatanah Perancangan Bersepadu (I-Plan)merupakan aplikasi web atas talian yang memberi kemudahan kepada anda untuk membuat rujukan maklumat geospatial berkaitan gunatanah perancangan di Semenanjung Malaysia. Melalui I-Plan, anda boleh melihat dan mengakses maklumat gunatanah semasa dan menyemak zoning gunatanah yang telah ditetapkan oleh Rancangan Tempatan bagi sesuatu kawasan.

Untuk maklumat lanjut atau soalan berhubung dengan I-Plan, emel kepada kami di iplan@townplan.gov.my

PECAHAN KELUASAN GUNATANAH SEMASA SEMENANJUNG MALAYSIA (2016)


LIHAT STATISTIK TERPERINCI

Maklumat yang dipaparkan ini merujuk kepada data gunatanah semasa yang telah dikemaskini sehingga Disember 2016
Statistik yang dikeluarkan adalah dijana oleh komputer