Kod Gtn Penerangan
TRM306 Kampung Atas Air
 • Terletak di atas air sama ada di sungai, tasik atau laut dan rumah-rumah dibina secara bertiang di atas air.
 • Dihubung oleh jeti atau jambatan kayu.
 • Pelbagai densiti mengikut lokasi.
 • Majoriti penduduk adalah kaum Melayu dan Cina.
 • Pekerjaan adalah menangkap ikan, membuat perahu dan menjalankan aktiviti berasaskan hasil laut dan sungai.
TRM307 Kampung Orang Asli
 • Merupakan petempatan yang wujud secara tidak terancang dan mempunyai identiti tersendiri.
 • Kebiasaannya jauh di kawasan pedalaman dan berdekatan sungai.
 • Corak petempatan adalah berselerak mengikut suku kaum.
 • Aktiviti pekerjaan sara diri seperti pertanian, mencari hasil hutan, memburu dan menangkap ikan.
TRM308 Petempatan Estet
 • Rumah pekerja ladang yang disediakan oleh majikan pengurusan ladang.
 • Corak petempatan adalah berkelompok.
 • Majoriti penduduk kaum India.
 • Aktiviti utama sebagai peladang kelapa sawit dan getah.
TRM309 Perumahan Kampung Lain
Jenis rumah kampung yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
TRM400 Setinggan
Kawasan petempatan atau rumah yang dibina tanpa izin di atas tanah kerajaan atau tanah persendirian
TRM401 Setinggan
Pencerobohan tanah bagi membina kawasan petempatan.
TTK000 Tanah Kosong
Tanah milik / tanah kerajaan yang masih belum dibangunkan atau lot yang telah dibangunkan tetapi terbengkalai, lot untuk pembangunan masa hadapan sama ada dalam keadaan asal atau telah dijalankan kerja tanah.
TTK100 Tanah Tidak Diusahakan
Tanah yang tiada sebarang aktiviti yang ketara di tapak untuk tempoh enam (6) bulan secara berterusan; atau kosong melebihi sesuatu tempoh yang ditetapkan.
TTK101 Berumput/Semak/ Belukar/Tanah Terbiar
Tanah yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan yg kecil-kecil dan rendah
TTK200 Tanah Pembangunan
Tanah atau lot yang berpotensi untuk pembangunan masa hadapan

-

Pengunjung

-

Hari Ini

-

Minggu Ini

-

Bulan Ini