Kod Gtn Penerangan
IFU113 Loji Janakuasa Kincir Angin
Kincir angin (turbin angin) digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik dengan menggunakan kekuatan angin
IFU114 Loji Janakuasa Solar
Tapak atau kawasan tanah yang dibina dengan panel solar untuk penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga boleh baharu iaitu matahari.
IFU200 Bekalan Gas / Petroleum
Aktiviti penghantaran, pengangkutan, pengagihan atau penyeliratan gas melalui talian paip.
IFU201 Laluan Paip Gas (PGU I, PGU II, PGU III)
Paip penghantaran (transmission pipeline) bekalan gas dari loji pemprosesan gas untuk kegunaan stesen tenaga, industri, isirumah dan lain-lain pengguna
IFU204 City Gates
Stesen yang dilengkapi dengan meter pelaras tekanan yang berfungsi untuk menurunkan kadar tekanan gas kepada tekanan yang selamat dari PGU kepada Stesen Pengagih.
IFU205 Stesen Pengagih Gas
Stesen pengagihan gas yang berfungsi untuk menurunkan kadar tekanan gas kepada tekanan yang selamat dan diagihkan kepada pengguna dari feeder line ke laluan paip pengagih.
IFU206 Bekalan Gas dan Petroleum Lain
Aktiviti bekalan gas dan petroleum yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
IFU300 Bekalan Air
Berhubung dengan pengagihan atau pembekalan air, ertinya air yang telah dirawat.
IFU302 Paip Pengaliran Air Antara Negara/Negeri/ Daerah
Paip pengagihan air untuk tujuan bekalan air antara negara, negeri dan daerah
IFU304 Loji Rawatan Air
Pusat merawat air melalui proses membuang bahan cemar daripada air mentah bagi menghasilkan air yang selamat

-

Pengunjung

-

Hari Ini

-

Minggu Ini

-

Bulan Ini