Hubungi Kami

Bagaimana kami boleh membantu anda?

Hubungi Urusetia I-Plan, Bahagian Maklumat Gunatanah Negara (BMGN) di alamat seperti berikut:-

    PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
    Jalan Cenderasari
    50646, Kuala Lumpur.
  •  
  • Tel: +(603)-2265 0600
  • Fax: +(603)-2265 0712
  • Emel: iplan@townplan.gov.my

Atau

Hubungi pegawai seperti di bawah:-

1. Encik Peter Valentine Amandus Jr - Ketua Penolong Pengarah di talian (603- 2265 0724)

2. Encik Sallehudin bin Samsuddin - Pegawai Perancang Bandar dan Desa (J41) di talian (603- 2265 0742)

3. Puan Siti Hawa binti Paiman - Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA32) di talian (603 - 2265 0744)


Anda juga boleh menghubungi kami menggunakan borang emel seperti di bawah:-


captcha