Notis Hakcipta & Penafian

Notis Hakcipta

Hak cipta Laman Web I-Plan dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya adalah kepunyaan Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian laman web ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil atau apa-apa tujuan dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia.


Penafian

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kekurangan dan kerugian yang disebabkan oleh penggunaan maklumat yang diperolehi daripada laman ini.

Bagi tujuan penyelarasan peta asas gunatanah dari format JUPEM PDUK ke format JUPEM NDCDB, sedikit perbezaan telah timbul akibat pengabungan dan transformasi antara peta gunatanah I-PLAN dan peta kadaster JUPEM NCDB. Oleh itu, sila rujuk pada dokumen rancangan pemajuan masing-masing yang telah warta untuk mengetahui keadaan yang sahih.