Keluasan Guna Tanah Mengikut Tahun Bagi Semenanjung Malaysia dan Labuan

* Sila ketik petunjuk guna tanah untuk memilih kategori guna tanah tertentu
Carta Garisan

CARIAN

Lapisan Guna Tanah

TAHUN

Tahun Pertama

Tahun Kedua

LOKASI

Negeri

Daerah

Mukim

PBT

PETA PERBANDINGAN KELUASAN GUNA TANAH PADA TAHUN 2018 DAN 2019


Tiada data

Tiada data

Tahun 2018
Tahun 2019

PetaGRAF PERBANDINGAN KELUASAN GUNA TANAH PADA TAHUN 2018 DAN 2019

* Carta Bar Berwarna Gelap merujuk tahun 2018 dan warna cerah untuk tahun 2019
Carta Bar

STATISTIK PERBANDINGAN GUNA TANAH PADA TAHUN 2018 DAN 2019

GUNA TANAH 1

GUNA TANAH 2

GUNA TANAH 3


GUNA TANAH 1 TAHUN 2018 (ha) TAHUN 2019 (ha) PERBEZAAN KELUASAN (ha) KADAR PERUBAHAN