Keluasan Guna Tanah Mengikut Tahun Bagi Semenanjung Malaysia dan Labuan

* Sila ketik petunjuk guna tanah untuk memilih kategori guna tanah tertentu
Carta Garisan

CARIAN

Lapisan Guna Tanah

TAHUN

Tahun Pertama

Tahun Kedua

LOKASI

Negeri

Daerah

Mukim

PBT

PETA PERBANDINGAN KELUASAN GUNA TANAH PADA TAHUN 2022 DAN 2023


Tiada data

Tiada data

Tahun 2022
Tahun 2023

PetaGRAF PERBANDINGAN KELUASAN GUNA TANAH PADA TAHUN 2022 DAN 2023

* Carta Bar Berwarna Gelap merujuk tahun 2022 dan warna cerah untuk tahun 2023
Carta Bar

STATISTIK PERBANDINGAN GUNA TANAH PADA TAHUN 2022 DAN 2023

GUNA TANAH 1

GUNA TANAH 2

GUNA TANAH 3


GUNA TANAH 1 TAHUN 2022 (ha) TAHUN 2023 (ha) PERBEZAAN KELUASAN (ha) KADAR PERUBAHAN

-

Pengunjung

-

Hari Ini

-

Minggu Ini

-

Bulan Ini