Keluasan Guna Tanah Mengikut Tahun Bagi Semenanjung Malaysia dan Labuan

* Sila ketik petunjuk guna tanah untuk memilih kategori guna tanah tertentu
Carta Garisan

CARIAN

Lapisan Guna Tanah

TAHUN

Tahun Pertama

Tahun Kedua

LOKASI

Negeri

Daerah

Mukim

PBT

PETA PERBANDINGAN KELUASAN GUNA TANAH PADA TAHUN 2019 DAN 2020


Tiada data

Tiada data

Tahun 2019
Tahun 2020

PetaGRAF PERBANDINGAN KELUASAN GUNA TANAH PADA TAHUN 2019 DAN 2020

* Carta Bar Berwarna Gelap merujuk tahun 2019 dan warna cerah untuk tahun 2020
Carta Bar

STATISTIK PERBANDINGAN GUNA TANAH PADA TAHUN 2019 DAN 2020

GUNA TANAH 1

GUNA TANAH 2

GUNA TANAH 3


GUNA TANAH 1 TAHUN 2019 (ha) TAHUN 2020 (ha) PERBEZAAN KELUASAN (ha) KADAR PERUBAHAN