Statistik Gunatanah (Semenanjung Malaysia)


PECAHAN KELUASAN GUNATANAH SEMASA SEMENANJUNG MALAYSIA (2018)


Maklumat yang dipaparkan ini merujuk kepada data gunatanah semasa yang telah dikemaskini sehingga Disember 2018
Statistik yang dikeluarkan adalah dijana oleh komputer

Gunatanah Luas (hek) %
Badan Air 687,339.350 1.204
Hutan 43,350,565.366 75.917
Industri 244,953.329 0.429
Infrastruktur dan Utiliti 123,104.686 0.216
Institusi dan Kemudahan Masyarakat 295,882.197 0.518
Komersial 106,645.040 0.187
Pantai 16,342.617 0.029
Pembangunan Bercampur 6,637.740 0.012
Pengangkutan 577,753.944 1.012
Pertanian 10,096,403.978 17.681
Perumahan 1,134,008.463 1.986
Tanah Kosong 294,382.900 0.516
Tanah Lapang dan Rekreasi 168,706.086 0.295
JUMLAH 57,102,725.698 100.00