Statistik Gunatanah (Semenanjung Malaysia)


PECAHAN KELUASAN GUNATANAH SEMASA SEMENANJUNG MALAYSIA (2018)


Maklumat yang dipaparkan ini merujuk kepada data gunatanah semasa yang telah dikemaskini sehingga Disember 2018
Statistik yang dikeluarkan adalah dijana oleh komputer

Gunatanah Luas (hek) %
Badan Air 639,433.190 1.157
Hutan 42,855,426.266 77.556
Industri 228,505.677 0.414
Infrastruktur dan Utiliti 114,119.330 0.207
Institusi dan Kemudahan Masyarakat 270,903.095 0.490
Komersial 100,864.303 0.183
Pantai 14,372.969 0.026
Pembangunan Bercampur 6,630.049 0.012
Pengangkutan 525,989.826 0.952
Pertanian 8,988,440.633 16.267
Perumahan 1,102,248.280 1.995
Tanah Kosong 250,399.663 0.453
Tanah Lapang dan Rekreasi 159,775.634 0.289
JUMLAH 55,257,108.915 100.00