Statistik Gunatanah (Semenanjung Malaysia)


PECAHAN KELUASAN GUNATANAH SEMASA SEMENANJUNG MALAYSIA (2018)


Maklumat yang dipaparkan ini merujuk kepada data gunatanah semasa yang telah dikemaskini sehingga Disember 2018
Statistik yang dikeluarkan adalah dijana oleh komputer

Gunatanah Luas (hek) %
Badan Air 687,036.748 1.202
Hutan 43,392,164.319 75.932
Industri 245,580.347 0.430
Infrastruktur dan Utiliti 124,022.029 0.217
Institusi dan Kemudahan Masyarakat 293,399.554 0.513
Komersial 113,181.389 0.198
Pantai 16,189.203 0.028
Pembangunan Bercampur 6,842.443 0.012
Pengangkutan 584,007.959 1.022
Pertanian 10,069,766.058 17.621
Perumahan 1,141,095.220 1.997
Tanah Kosong 298,947.907 0.523
Tanah Lapang dan Rekreasi 173,528.362 0.304
JUMLAH 57,145,761.537 100.00