Statistik Gunatanah (Semenanjung Malaysia)


PECAHAN KELUASAN GUNATANAH SEMASA SEMENANJUNG MALAYSIA (2016)


Maklumat yang dipaparkan ini merujuk kepada data gunatanah semasa yang telah dikemaskini sehingga Disember 2016
Statistik yang dikeluarkan adalah dijana oleh komputer

Gunatanah Luas (hek) %
Badan Air 415,502.531 2.749
Hutan 7,511,529.601 49.700
Industri 73,261.836 0.485
Infrastruktur dan Utiliti 45,006.326 0.298
Institusi dan Kemudahan Masyarakat 130,630.960 0.864
Komersial 38,775.632 0.257
Pantai 4,930.761 0.033
Pembangunan Bercampur 1,490.643 0.010
Pengangkutan 301,034.706 1.992
Pertanian 5,567,858.078 36.839
Perumahan 616,638.350 4.080
Tanah Kosong 321,572.702 2.128
Tanah Lapang dan Rekreasi 85,649.794 0.567
JUMLAH 15,113,881.921 100.00