Statistik Gunatanah (Semenanjung Malaysia)


PECAHAN KELUASAN GUNATANAH SEMASA SEMENANJUNG MALAYSIA (2018)


Maklumat yang dipaparkan ini merujuk kepada data gunatanah semasa yang telah dikemaskini sehingga Disember 2018
Statistik yang dikeluarkan adalah dijana oleh komputer

Gunatanah Luas (hek) %
Badan Air 413,734.311 2.618
Hutan 6,921,443.212 43.803
Industri 105,299.799 0.666
Infrastruktur dan Utiliti 74,010.966 0.468
Institusi dan Kemudahan Masyarakat 160,791.864 1.018
Komersial 116,643.809 0.738
Pantai 7,965.794 0.050
Pembangunan Bercampur 1,276.229 0.008
Pengangkutan 463,167.480 2.931
Pertanian 6,469,700.055 40.944
Perumahan 551,858.181 3.492
Tanah Kosong 393,744.350 2.492
Tanah Lapang dan Rekreasi 121,665.802 0.770
JUMLAH 15,801,301.853 100.00