Statistik Gunatanah (Semenanjung Malaysia)


PECAHAN KELUASAN GUNATANAH SEMASA SEMENANJUNG MALAYSIA (2017)


Maklumat yang dipaparkan ini merujuk kepada data gunatanah semasa yang telah dikemaskini sehingga Disember 2017
Statistik yang dikeluarkan adalah dijana oleh komputer

Gunatanah Luas (hek) %
Badan Air 415,502.531 2.863
Hutan 6,911,529.601 47.620
Industri 73,261.836 0.505
Infrastruktur dan Utiliti 45,006.326 0.310
Institusi dan Kemudahan Masyarakat 130,630.960 0.900
Komersial 38,775.632 0.267
Pantai 4,930.761 0.034
Pembangunan Bercampur 1,490.643 0.010
Pengangkutan 301,034.706 2.074
Pertanian 5,567,858.078 38.362
Perumahan 616,638.350 4.249
Tanah Kosong 321,572.702 2.216
Tanah Lapang dan Rekreasi 85,649.794 0.590
JUMLAH 14,513,881.921 100.00