Kod Gtn Penerangan
IFU306 Takat Pengambilan Air
Struktur kejuruteraan yang dibina untuk pengekstrakan air sungai
IFU308 Rumah Pam Bekalan Air
Bangunan untuk menempat kemudahan mekanikal dan elektrik untuk pengagihan air
IFU309 Tangki Air
Tangki bagi menakung atau menyimpan air bersih sebelum diagihkan kepada pengguna
IFU310 Bekalan Air Lain
Aktiviti bekalan air yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
IFU400 Pengairan dan Perparitan
Kemudahan pengairan dan peparitan
IFU401 Kolam Takungan
Kolam yang digunakan untuk menahan air bagi beberapa jam supaya saliran perparitan dan sungai sempat mengalirkan air larian (surface run-off) ke lautan.
IFU403 Stesen Pam
Bangunan atau tempat operasi dua atau lebih pam untuk membekalkan air dengan tekanan yang mencukupi kepada sistem pengagihan
IFU404 Saliran Pertanian
Parit atau terusan yang digunakan untuk mengawal kadar air di kawasan pertanian serta menyalurkan lebihan air larian dari kawasan pertanian ke sungai / laut
IFU405 Rangkaian Sistem Perparitan
Parit atau longkang yang berfungsi sebagai sistem saliran sekunder dan tributri.
IFU406 Pengairan dan Perparitan Lain
Aktiviti Pengairan dan Perparitan yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)

-

Pengunjung

-

Hari Ini

-

Minggu Ini

-

Bulan Ini